Aktualności dot. rolnictwa i ochrony środowiska

Komunikat w sprawie nielegalnej eksloatacji kopalin (piasków i żwirów)

Komunikat w sprawie nielegalnej eksploatacji kopalin

   W związku z częstymi przypadkami nielegalnej (niekoncesjonowanej) eksploatacji kopalin informujemy, że działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż może być wykonywana po uzyskaniu koncesji udzielonej przez starostę, marszałka województwa (dla zakładów o powierzchni powyżej 2 ha) lub ministra właściwego do spraw środowiska – w zależności od rodzaju i ilości wydobywanej kopaliny, sposobu jej wydobycia oraz obszaru udokumentowanego złoża.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (20160809113819_00001.jpg)Komunikat300 Kb

Poprawiony (wtorek, 09 sierpnia 2016 12:48)

Więcej…

 

Tymczasowa nadzwyczajna pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych

Szanowni Rolnicy,

przekazuję w załączeniu pismo dotyczące wniosku Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych wraz z odpowiedzią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Więcej informacji udziela Mazowiecka Izba Rolnictwa.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (20160623132543.pdf)Pismo KRIR46 Kb
Pobierz (20160623132608.pdf)Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi98 Kb

Poprawiony (czwartek, 23 czerwca 2016 14:36)

 

Informacja o Badaniu Struktury Gospodarstw Rolnych

Urząd Statystyczny w Warszawie informuję, że w dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR).

Celem badania jest pozyskanie danych na potrzeby analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, a także ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Wyniki badania służą również kształtowaniu polityki żywnościowej państwa.

Użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli przekazać dane przez Internet, telefonicznie lub ankieterowi statystycznemu. Najwygodniejszą formą uczestnictwa w badaniu jest samodzielny spis przez Internet za pośrednictwem strony internetowej  http://stat.gov.pl aktywny w dniach 1 - 9 czerwca 2016 roku.

Udział w badaniu wylosowanych gospodarstw rolnych jest obowiązkowy.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (plakatrolny016rgb.pdf)Plakat2230 Kb

Poprawiony (czwartek, 19 maja 2016 14:45)

Więcej…

 

Szczepienia ochronne lisów wolno żyjących

Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1539) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. poz. 1737) Wojewódzki Mazowiecki Lekarz Weterynarii ogłasza, że w dniach od 9 do 28 maja 2016 r. na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzone zostanie szczepienie lisów wolno żyjących doustną szczepionką zrzucaną z samolotu.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (20160512102538.pdf)Dodatkowe informacje183 Kb
Pobierz (uwaga_20160512094755_00001.jpg)Komunikat491 Kb

Poprawiony (czwartek, 12 maja 2016 14:35)

Więcej…

 

Jak rozpoznać barszcze kaukaskie

Szanowni Państwo,

kierując się realnym zagrożeniem dla zdrowia ludzi i zwierząt jakie stanowią barszcze kaukaskie (w łącznym rozumieniu barszcz Sosnowskiego i barszcz Mantegazziego), niezbędne jest podjęcie działań związanych z edukacją, monitorowaniem i usuwaniem tych roślin. Kontakt z sokiem kaukaskich barszczy, przy dostępie światła słonecznego, skutkuje silnymi poparzeniami skóry. Objawy obrażeń mogą pojawić się w ciągu 24-48 godzin od bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z barszczami. Jako gatunki inwazyjne, kaukaskie barszcze stanowią także istotne zagrożenie dla roślinności rodzimej.

Wojewoda Mazowiecki, przekazuje ulotkę informacyjną opracowaną przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, w której zawarto podstawowe informacje dotyczące barszczu Sosnowskiego i barszczu Mantegazziego, tj.: miejsca występowania w województwie mazowieckim, wytyczne w zakresie zwalczania, niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą kontakt z rośliną, a także zalecane środki ostrożności i sposoby udzielania pierwszej pomocy medycznej. Szczegółowe informacje na temat aktualnego rozmieszczenia kaukaskich barszczy na Mazowszu znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.barszcz.edu.pl/kaukaskie-barszcze-na-mazowszu/.

Niezależnie od powyższych materiałów, kolejne informacje na temat barszczu

Sosnowskiego można znaleźć w ulotce informacyjnej opracowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny, dostępnej pod adresem: www.gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/186-uwaga-na-barszcz-sosnowskiego.

Poprawiony (piątek, 06 maja 2016 10:16)

Więcej…

 
Więcej artykułów…

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama