OGŁOSZENIE DOT. USUWANIA AZBESTU II NABÓR

OGŁOSZENIE
DOT. USUWANIA AZBESTU II NABÓR

Informuję mieszkańców Gminy Garwolin, że w tut. urzędzie przyjmowane są wnioski na realizację zadań związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest np. eternitu.

           

 

Wnioski realizowane będą jedynie w sytuacji otrzymania przez Gminę Garwolin dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W zależności od poziomu przyznanego dofinansowania i związanymi z tym ograniczeniami, wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszenia, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację powyższego zadania.

 

Zainteresowani powinni składać wnioski w Urzędzie Gminy w Garwolinie, pok. nr 209 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2015 r.

 

 

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Garwolin, pok. 209 oraz na stronie internetowej www.garwolin-gmina.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać także telefonicznie pod nr /025/ 682–05-60

 

Głosuj na SP w Wilkowyi

20150331115614 00001

Więcej…

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

obwieszczenie  Copy

Więcej…

 

Zawiadomienie

zawiadomienie

Więcej…

 

.

list intencyjny

Więcej…

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama