Dożynki Powiatu Garwolińskiego i Dni Żelechowa

Dożynki Powiatowe i Dni Żelechowa plakat 2015

 

Komunikat dotyczący suszy

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SUSZY

Z uwagi na występującą suszę na terenie gminy Garwolin wszczyna się procedurę prowadzącą do uzyskania kredytów klęskowych i pomocy de minimis.

Zgodnie z raportami sporządzanymi przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zagrożenie suszą na terenie gminy Garwolin dotyczy:

  1. na glebach bardzo lekkich (piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty) następujących upraw: ziemniak, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, rośliny strączkowe.
  2. na glebach lekkich (piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocy pylasty) następujących upraw: kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, ziemniak, burak cukrowy, chmiel, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, rośliny strączkowe.
  3. na glebach średnich (glina lekka, glina lekka pylasta, pył gliniasty, pył zwykły, pył piaszczysty) następujących upraw: ziemniak, krzewy owocowe, rośliny strączkowe.
  4. na glebach ciężkich (glina średnia, glina średnia pylasta, glina ciężka, glina ciężka pylasta, pył ilasty, ił, ił pylasty) następujących upraw: ziemniak, krzewy owocowe, rośliny strączkowe.

W związku z powyższym informuję rolników poszkodowanych w wyniku suszy o możliwości składania do Urzędu Gminy w Garwolinie wniosków o oszacowanie strat poniesionych w uprawach w terminie do dnia 1 września 2015 r.

Więcej…

 

Ekopracownia Cyfrowe Laboratorium Przyrodnicze

plakat2 Copy

Więcej…

 

Komunikat Dyrektora Agencji Rynku Rolnego w sprawie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie indywidualnych kwot mlecznych w roku kwotowym 2014/2015

20150821100457 00001

Więcej…

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016 – termin składania wniosków: 10 września 2015 r.

Wójt Gminy Garwolin informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrówz dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 938) i Uchwałą Nr 80/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna” pomoc na zakup podręczników udzielana jest uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasach III szkoły podstawowej, klasach IV technikum oraz dla uczniów niepełnosprawnych: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej), posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych (z wyjątkiem klas I, II, IV), gimnazjów (z wyjątkiem klasy I) i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników, szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Więcej…

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama