Reklama

Akademia Orange dla Bibliotek

orange-logo

Filia Biblioteczna w Rudzie Talubskiej oraz Filia Biblioteczna w Jagodnem w 2014 roku otrzymały dotacje z Fundacji Orange - „Akademia Orange dla bibliotek” w wysokości 1190,22 zł. Dotację przeznaczono na edukację oraz popularyzację wykorzystania Internetu przez użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do łączy internetowych w filiach biblioteki głównej.

 

Spotkanie z rodzicami i dni otwarte w Publicznym Przedszkolu i Żłobku w Sulbinach

Zapraszamy wszystkich rodziców dzieci przyjętych do Publicznego Przedszkola w Sulbinach i Publicznego Żłobka w Sulbinach na pierwsze spotkanie organizacyjne dla rodziców, które odbędzie się  w dniu 25 sierpnia br. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w siedzibie przedszkola.

Dni adaptacyjne dla rodziców i dzieci przyjętych do Publicznego Przedszkola w Sulbinach i Publicznego Żłobka w Sulbianch odbędą się w dniach 26 - 27 sierpnia br. o godzinie 16.00.  

Ewentualne zmiany  w/w terminów podane zostaną za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Garwolin.

 

Kolejne wakacje z półkoloniami w Rudzie Talubskiej

Od 2001 roku grupa naszych uczniów odpoczywa w szkole. W tym roku 27 dzieci z klas IV-VI miło spędzało czas od 30 czerwca do 4 lipca. Środki na wypoczynek pozyskaliśmy z GKRPA, TPD oraz niewielkich wpłat dzieci.

Końcowa ankieta wykazała, że wszyscy półkoloniści byli zadowoleni z oferowanych im atrakcji i mają nadzieję w przyszłym roku także rozpocząć wakacje w szkole.

Więcej…

 

Wybory uzupełniające do Senatu

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2014 r. poz. 859)

 

http://pkw.gov.pl/wybory-uzupelniajace-do-senatu-okreg-nr-47-73-i-82/postanowienie-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-z-dnia-25-czerwca-2014-r-w-sprawie-zarzadzenia-wyborow-uzupelniajacych-do-senatu-rzeczypospolitej-polskiej.html

 

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 24 czerwca 2014 roku


o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 33 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2009 r. o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś

WÓJT GMINY GARWOLIN

Podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą:

„Rozbudowa instalacji do zbiórki, przetwarzania i zagospodarowania odpadów prowadzonej przez firmę Ekolider Jarosław Wyglądała na działkach nr 166/1 i 166/2 położonych w miejscowości Lucin, gm. Garwolin”. 

Więcej…

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama