Reklama

Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych

Garwolin, dn. 23 października 2014 r.

Panie / Panowie

Członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Garwolin

 

Informuję, że Uchwałą Gminnej Komisji Wyborczej w Garwolinie z dnia 23 października 2014 r. zostały powołane obwodowe komisje wyborcze.

Pierwsze posiedzenia oraz szkolenia komisji odbędą się w następujących dniach:

 

Więcej…

 

EKOpozytyw MAZOWSZA

dyplom

Więcej…

 

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej

INFORMACJA

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GARWOLINIE

z dnia 23 października 2014 r.

Gminna Komisja Wyborcza w Garwolinie podaje do publicznej wiadomości skład osobowy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonychzarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Więcej…

 

Jesteśmy po dobrej stronie mocy !

Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej w tym roku szkolnym jest profilaktyka agresji i przemocy w szkołach. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Rębkowskiej włączając te wskazania do Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego Szkoły, rozpoczęła szereg działań pod hasłem: „STOP przemocy!”      

Więcej…

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Urząd  Gminy w Garwolinie przypomina o obowiązujących warunkach uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Więcej…

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama