Konkurs

Barwy wolontariatu Projekt Plakatu-page-001

Więcej…

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017 – termin składania wniosków: 9 września 2016 r.

Wójt Gminy Garwolin informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1045) i Uchwałą Nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna" pomoc na zakup podręczników udzielana jest uczniom słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej) rozpoczynającym w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach VI szkoły podstawowej, klasach III gimnazjum oraz klasach szkoły ponadgimnazjalnej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 

Więcej…

 

II Sulbiński Piknik Rycerski

alt

Więcej…

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Puznów, gm. Garwolin

alt

Więcej…

 

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

ASF

Więcej…

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama