Reklama

Wypłata świadczeń z GOPS

UWAGA
W związku z planowanym wyłączeniem prądu w dniu 28-08-2014 r. uniemożliwiającym realizację wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz pomocy społecznej wypłaty będą realizowane już od dnia 25-08-2014 r. z pominięciem dnia 28-08-2014 r.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015 – termin składania wniosków: 9 września 2014 r.

 Wójt Gminy Garwolin informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1024) i Uchwałą Nr 125/2012 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna” pomoc na zakup podręczników udzielana jest uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej, klasach III szkoły ponadgimnazjalnej (ZSZ, LO, Tech.)oraz dla uczniów niepełnosprawnych: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej), posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych (z wyjątkiem klas I), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników, techników uzupełniających, szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Więcej…

 

Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych

Garwolin, dn. 18 sierpnia 2014 r.

Panie / Panowie

Członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Garwolin

 

Informuję, że Zarządzeniem Nr 74 / 2014 Wójta Gminy Garwolin z dnia 18 sierpnia 2014 r. zostały powołane obwodowe komisje wyborcze.

W dniu 22 sierpnia 2014 r. (piątek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16 odbędzie się pierwsze posiedzenie komisji.

Więcej…

 

Zaproszenie na XXIII sesję Rady Gminy Garwolin

20140820100423 00001

Więcej…

 

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczania AIDS na Mazowszu

Mamy przyjemność poinformować, iż Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckiem opracował raport pt. "Profilaktyka infekcji HIV i zwalczania AIDS na Mazowszu".

 

Więcej…

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama