Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy na rok 2014

Uchwała XVIII/176/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Program.pdf)Program współpracy na 2014 rok2586 Kb

Więcej…

 

Protokół konsultacji

Garwolin, dn. 25 listopada 2013 r.

Protokół konsultacji

projektu Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

 

Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z Uchwałą Nr XXX/210/2010 Rady Gminy Garwolin z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Więcej…

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Garwolin

            Na podstawie Uchwały Nr XXX/210/2010 Rady Gminy Garwolin z dnia 9 lutego 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Garwolin ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 września 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Więcej…

 

Konkurs ofert

Garwolin, dnia 01.03.2013 r.

OGŁOSZENIE

wyników postępowania konkursowego

przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Garwolin w dniach
25 – 27 lutego 2013 r., w którym wyłoniono oferentów na realizację zadań publicznych w 2013 r.

 

Wójt Gminy Garwolin informuje, że w wyniku postępowania konkursowego przeprowadzonego w dniach 25-27 lutego 2013 r. na wykonanie zadań publicznych w 2013 roku wyłoniono następujących oferentów:

Więcej…

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

Zarządzenie Nr 4/2013

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w związku z uchwałą XIV/125/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie:

  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  2. ochrony i promowania zdrowego stylu życia,
  3. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (wzor_oferty2013.doc)Wzór oferty120 Kb

Więcej…

 
Więcej artykułów…

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama