Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie - rok 2014

SPRAWOZDANIE

z realizacji Programu Współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2014 rok

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (SPRAWOZDANIE za rok 2014.doc)Sprawozdanie167 Kb
 

Ogłoszenie

Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Garwolin w dniu 6 lutego 2015 r., w którym wyłoniono oferentów na realizację zadań publicznych w 2015 roku

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Ogłoszenie wyników.pdf)Ogłoszenie937 Kb

Więcej…

 

Informacja o wyniku naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej

informacja o naborze

Więcej…

 

Nabór kandydatów do udziały w pracy Komisji Konkursowej

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY GARWOLIN DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

- nabór kandydatów do udziału w pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2015 roku ogłoszonych przez Gminę Garwolin.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizację pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3, biorące udział w konkursie.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Formularz zgłoszenia.pdf)Formularz zgłoszenia139 Kb

Więcej…

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

Zarządzenie Nr 1/2015

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 13 stycznia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) w związku z Uchwałą XXIV/238/2014 Rady Gminy Garwolin z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, zarządzam, co następuje:

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Ogłoszenie 2015.pdf)Ogłoszenie575 Kb
Pobierz (wzor_oferty2015.doc)Wzór oferty120 Kb

Więcej…

 
Więcej artykułów…

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama