Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie

Garwolin, dn. 12 czerwca 2015 r.

S.525.01.2015

OGŁOSZENIE

            Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) przekazuję do publicznej wiadomości oferta Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w Garwolinie na realizację zadania publicznego, która wpłynęła do tut. Urzędu w dniu 11 czerwca 2015 roku celem zgłaszania uwag w terminie 7 dni od dnia jej ogłoszenia.

Wójt Gminy Garwolin

/-/ Marcin Kołodziejczyk

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (20150612101858.pdf)Oferta Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom1173 Kb
 

Sprawozdanie - rok 2014

SPRAWOZDANIE

z realizacji Programu Współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2014 rok

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (SPRAWOZDANIE za rok 2014.doc)Sprawozdanie167 Kb
 

Ogłoszenie

Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Garwolin w dniu 6 lutego 2015 r., w którym wyłoniono oferentów na realizację zadań publicznych w 2015 roku

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Ogłoszenie wyników.pdf)Ogłoszenie937 Kb

Więcej…

 

Informacja o wyniku naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej

informacja o naborze

Więcej…

 

Nabór kandydatów do udziały w pracy Komisji Konkursowej

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY GARWOLIN DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

- nabór kandydatów do udziału w pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2015 roku ogłoszonych przez Gminę Garwolin.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizację pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3, biorące udział w konkursie.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Formularz zgłoszenia.pdf)Formularz zgłoszenia139 Kb

Więcej…

 
Więcej artykułów…

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama