Wydarzenia

Ewaluacja zewnętrzna w Zespole Szkół w Michałówce

Badanie ewaluacyjne zostało przeprowadzone w Publicznym Gimnazjum i Publicznej Szkole Podstawowej im. Orła Białego, które wchodzą w skład Zespołu Szkół w Michałówce. Zrealizowano je w dniach 09-04-2015 - 18-05-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji.
 

Więcej…

 

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Rębkowskiej – po ewaluacji całościowej

Obecny model nadzoru opiera się na założeniu, że szkoła może zmieniać społeczeństwo, a odpowiednie działania państwa mogą motywować szkoły do podejmowania wartościowych inicjatyw edukacyjnych. Zadecydowano więc, że państwo sformułuje wymagania wobec szkół i placówek. Wymagania te wyznaczają pożądany stan w systemie oświaty pokazując jego, uznane za kluczowe, cele i zadania. Wskazują strategiczne i priorytetowe kierunki działań, które wiążą się z wyzwaniami stojącymi przed współczesnymi społeczeństwami.

Więcej…

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama