Wyniki

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych gdzie powstają odpady komunalne z terenu Gminy Garwolin" Agnieszka Sztylka 114
2 Informacja z otwarcia ofert "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych gdzie powstają odpady komunalne z terenu Gminy Garwolin" Agnieszka Sztylka 136
3 Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na "Zakup średnich samochodów ratowniczo- gaśniczych na potrzeby jednostek OSP z terenu Gminy Garwolin" Justyna Bajera 177
4 Informacja z otwarcia ofert "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niecieplin" Justyna Bajera 356
5 Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulica Kwiatowa w miejscowości Miętne - etap I" Agnieszka Sztylka 328
6 Ogłoszenie o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Ograniczemie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę pieców CO z ZS w Michałówce" Agnieszka Sztylka 239
7 Wyniki przetargu "Budowa budynku przedszkola publicznego w Sulbinach, gm. Garwolin - wykończenie piętra" Agnieszka Sztylka 395
8 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na "Budowę budynku przedszkola publicznego w Sulbinach, gm. Garwolin - wykończenie piętra" Agnieszka Sztylka 560
9 Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. ks. B. Markiewicza w miejscowości Ruda Talubska, gm. Garwolin - kontynuacja" Agnieszka Sztylka 408
10 Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sławiny gm. Garwolin, etap II" Justyna Bajera 454
11 Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rebków" Justyna Bajera 430
12 Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych gdzie powstają odpady komunalne z terenu Gminy Garwolin" Agnieszka Sztylka 377
13 Wyniki zapytania ofertowego na zadanie pn.: "Zakup, dostawa i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej w Miętnem, gm. Garwolin" Agnieszka Sztylka 425
14 Wyniki zapytania ofertowego na utwardzenie placu przybudynku Gminnego Centrum Animacji Kultury w Sulbinach, gm. Garwolin Agnieszka Sztylka 594
15 Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego na "Utwardzenie placu przy budynku Gminnego Centrum Animacji Kultury w Sulbinach, gm. Garwolin" Agnieszka Sztylka 431
16 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na zadanie pn.: "Adaptacja sanitariatów na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół im. Orła Białego w Michałówce, gm. Garwolin" Agnieszka Sztylka 512
 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama