Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

 1.  Waldemar Krupa - przewodniczący komisji,
 2. Jerzy Dziak - z-ca przewodniczącego komisji,
 3. Mirosław Kasprzak - członek komisji,
 4. Bernard Makulec - członek komisji,
 5. Marcin Malitka - członek komisji,
 6. Albert Zawadka - członek komisji,
 7. Małgorzata Żołądek - członek komisji,
 8. Piotr Żurawek - członek komisji.

 

Zakres działania komisji:

 • opiniowanie Programu Ochrony Środowiska Gminy Garwolin, zasad utrzymania czystości i stanu sanitarnego gminy,

 • opiniowanie zbycia, nabycia i zamiany nieruchomości rolnych,

 • rozpatrywanie i ocenianie wniosków mieszkańców gminy w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

 • inicjowanie prac związanych ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego gminy,

 • współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się sprawami rolnictwa,

 • opiniowanie wszelkich spraw prowadzonych przez Gminę w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców obejmujących w szczególności: sprawy zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Poprawiony (czwartek, 19 maja 2016 08:33)

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama