Profilaktyczne badania zdrowotne

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o profilaktycznych badaniach zdrowotnych.

MOW NFZ szczególnej uwadze poleca świadczenia wykonywane w ramach poniższych programów zdrowotnych:

  1. Profilaktyka raka szyjki macicy - etap podstawowy, skierowany do ubezpieczonych kobiet w wieku 25-59 lat, które nie uczestniczyły w programie profilaktyki szyjki macicy w ciągu ostatnich 36 miesięcy lub otrzymały pisemne wskazanie następnego badania za 12 miesięcy.
  2. Profilaktyka raka piersi - etap podstawowy, skierowany do kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie uczestniczyły w programie oraz u których wcześniej nie zdiagnozowano nowotworu złośliwego piersi lub u których w rodzinie wystąpił rak piersi wśród członków rodziny.
  3. Profilaktyka chorób odtytoniowych - skierowany do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40-65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonywanych badań spirometrycznych w ramach profilaktyki POCHP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie stwierdzono wcześniej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc potwierdzonej badaniem spirometrycznym
  4. Profilaktyka chorób układu krążenia - skierowanych do osób w wieku 35,40,45,50,55 lat, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia oraz, które nie korzystały z tego świadczenia w ciągu ostatnich 5 lat.
  5. Profilaktyka gruźlicy - realizowana przez pielęgniarki POZ, w stosunku do osób zadeklarowanych na ich listę, adresowany do osób dorosłych, które wcześniej w wywiadzie nie miały rozpoznanej gruźlicy.

Szczegółowe informacje nt. dostępności do w/w świadczeń dostępne są na stronie www.nfz-warszawa.pl

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama