Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Nazwa sprawy

 

 

 

Wpis do CEIDG ( Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej)

 

Podstawa prawna

 

 

- art.26ust.2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. z 2010r. Nr220,poz. 1447 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty

 

 

- wypełniony wniosek o wpis do CEIDG

- do wglądu: dowód osobisty osoby ubiegającej się o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Opłaty

 

Nie pobiera się.

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd Gminy Garwolin, Referat Oświatowo – Społeczny i Spraw Obywatelskich, numer pokoju 208, nr telefonu (25) 6820560 wew. 36, Wiesława Kowalczyk – Inspektor ds. wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej

Poprawiony (poniedziałek, 24 czerwca 2013 11:12)

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama