Wznowienie grupowych form terapii w Poradni Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Garwolinie

W Poradni Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Garwolinie, w ramach realizacji programu psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, wznowione zostają grupowe formy terapii.

alt

Więcej…

 

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

INFORMACJA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH LUB STARAJĄCYCH SIĘ O PRAWO DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO.


Od dnia 2015-09-28 do złożenia wniosku o świadczenia rodzinne, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz fundusz alimentacyjny nie jest wymagane zaświadczenie z urzędu skarbowego – GOPS Garwolin jako jeden z 4 ośrodków w Polsce (stan na dzień 2015-09-25) otrzymał możliwość bezpośredniego pobierania informacji o dochodach, z bazy ministerstwa finansów. Jednocześnie obowiązujące w dniu dzisiejszym przepisy nie przewidują załączenia wydruku z bazy ministerstwa finansów jako dokumentu potwierdzającego dochód osoby. Jedynym rozwiązanie w dzisiejszym stanie prawnym jest samodzielne wpisanie dochodów (o których informację uzyskacie Państwo w GOPS) na oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu\..\ – załącznik nr 5 do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.
Przypominamy jednocześnie, że uprawnienie do świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2014/2015 kończy się z dniem 2015-10-31, a funduszu alimentacyjnego z dniem 2015-09-30.

Więcej…

 

Wzór nowego dowodu osobistego

Drodzy mieszkańcy!

W związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2015 r. nowych przepisów dotyczących dowodów osobistych, a co za tym idzie, nowego wzoru dowodu osobistego, ponizej przedstawiona została wersja ulotki informacyjnej dotyczącej zabezpieczeń nowego dowodu osobistego.

Więcej…

 

EKOpozytyw MAZOWSZA

dyplom

Więcej…

 

Karta Dużej Rodziny

W dniu 27 maja 2014 roku Rada Ministrów ustanowiła rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych.

Program ma zasięg ogólnokrajowy adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych czyli posiadających 3 i więcej dzieci, bez względu na dochód rodziny.

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej będzie Karta Dużej Rodziny.

„Karta” wydawana będzie bezpłatnie na wniosek członka rodziny przez Wójta gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny. „Kartę” otrzyma każdy członek rodziny. Dokument zawierać będzie dane podstawowe: imię, nazwisko, pesel oraz datę ważności.

Więcej…

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama