Karta Dużej Rodziny

W dniu 27 maja 2014 roku Rada Ministrów ustanowiła rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych.

Program ma zasięg ogólnokrajowy adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych czyli posiadających 3 i więcej dzieci, bez względu na dochód rodziny.

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej będzie Karta Dużej Rodziny.

„Karta” wydawana będzie bezpłatnie na wniosek członka rodziny przez Wójta gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny. „Kartę” otrzyma każdy członek rodziny. Dokument zawierać będzie dane podstawowe: imię, nazwisko, pesel oraz datę ważności.

Więcej…

 

Gospodarka odpadami po 1 lipca 2013 r.

Nowy system i zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Garwolin od 1 lipca 2013 r.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r. powstał nowy system gospodarowania odpadami. Do czasu wejścia w życie niniejszej ustawy to mieszkańcy, czyli właściciele nieruchomości, musieli zawrzeć umowę z firmą odbierającą śmieci. Od 1 lipca 2013 r. ten obowiązek przejęła gmina. W zamian za ustaloną stawkę gmina zapewni odbieranie odpadów komunalnych oraz ich właściwe zagospodarowanie przez firmę EKOLIDER Jarosław Wyglądała wyłonioną w drodze przetargu. Z pobieranych opłat od mieszkańców są pokrywane koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów oraz obsługi administracyjnej systemu.

Więcej…

 

Komunikat Zakładu Energetycznego PGE

PGE Dystrybucja S.A. O/Warszawa Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki informuję, że z dniem 01.02.2014 r. firma zaprzestaje indywidualnych powiadomień dla klientów przyłączonych do elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV w dotychczasowej formie (wywieszanie ogłoszeń czy powiadamianie telefoniczne).

Więcej…

 

GMINA GARWOLIN OTRZYMAŁA POŻYCZKĘ Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

wfos 

 

GMINA GARWOLIN OTRZYMAŁA POŻYCZKĘ Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W dniu 10 września 2013 roku Gmina Garwolin podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Stary Puznów, Nowy Puznów, Jagodne - etap II dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 839.872,66 zł ”.

 

Biblioteka czynna w sobotę

Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Rębkowskiej informuje, że od 1 października 2013 roku będzie czynna w każdą sobotę w godz.  9.00 - 14.00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama