Gospodarka odpadami - informacje

Poziomy odzysków 2013 r.

Informacje o osiągniętych przez gminę w 2013r. wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Więcej…

 

Ilość zebranych odpadów z terenu gminy w 2013 r.

Informacja dotycząca ilości zebranych odpadów z terenu gminy Garwolin

Więcej…

 

Gospodarka odpadami po 1 lipca 2013 r.

Nowy system i zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Garwolin od 1 lipca 2013 r.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r. powstał nowy system gospodarowania odpadami. Do czasu wejścia w życie niniejszej ustawy to mieszkańcy, czyli właściciele nieruchomości, musieli zawrzeć umowę z firmą odbierającą śmieci. Od 1 lipca 2013 r. ten obowiązek przejęła gmina. W zamian za ustaloną stawkę gmina zapewni odbieranie odpadów komunalnych oraz ich właściwe zagospodarowanie przez firmę EKOLIDER Jarosław Wyglądała wyłonioną w drodze przetargu. Z pobieranych opłat od mieszkańców są pokrywane koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów oraz obsługi administracyjnej systemu.

Poprawiony (poniedziałek, 05 października 2015 09:13)

Więcej…

 

Informacja

Informacja dotycząca ilości zebranych odpadów na terenie gminy Garwolin

 

Przekazujemy informację na temat ilości zebranych odpadów na terenie gminy Garwolin w terminie od 01. 07. 2013 r. do 31. 09. 2013 r. przez firmę EKO LIDER.

 

Więcej…

 

Jak prawidłowo segregować odpady komunalne

UWAGA: Odpady komunalne powinny być wystawione do godz. 7.00 w pasie drogowym przy posesji

Jak segregować odpady

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (smieci-gmina_garwolin.pdf)Jak prawidłowo segregować odpady komunalne771 Kb

Więcej…

 
Więcej artykułów…

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama