Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek GDDKiA

alt

Więcej…

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

alt

Więcej…

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

KS.6220.10.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 5 października 2016 roku

         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 33, art. 34 oraz art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 05.10.2016 r., zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wola Rębkowska, gm. Garwolin”. Inwestorem będzie Gmina Garwolin z/s Garwolin ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin.

Poprawiony (czwartek, 06 października 2016 09:55)

Więcej…

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

KS.6220.10.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 7 września 2016 roku

         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) w powiązaniu z art. 33, art. 34 oraz art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 01.09.2016 r., zostało wszczęte na wniosek Gminy Garwolin z/s Garwolin ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wola Rębkowska, gm. Garwolin.

Poprawiony (piątek, 09 września 2016 08:31)

Więcej…

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

KS.6220.8.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 29 sierpnia 2016 roku

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia :

„budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Unin Kolonia, gm. Garwolin”.

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że w dniu 29 sierpnia 2016 r. została wydana na wniosek Gminy Garwolin decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Unin Kolonia, gm. Garwolin”.

Poprawiony (wtorek, 30 sierpnia 2016 11:14)

Więcej…

 
Więcej artykułów…

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama