Obwieszczenia Wójta

Ocena jakości wody - wodociąg Miętne

Garwolin, dnia 22 grudnia 2016 r.

KS.7021.55.2016

 

Informacja o przydatności wody do spożycia przez ludzi

 

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r., poz. 139 z póżn.zm.) na podstawie oceny jakości wody z dnia 16 grudnia 2016 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie, znak: HK. 4110.173.2016, wydanej po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody, Wójt Gminy Garwolin informuje mieszkańców o przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego Miętne zarządzanego przez Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. z/s Miętne ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin.

Wójt Gminy Garwolin

(-)
Marcin Kołodziejczyk

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (ocena_0018_0001.pdf)Ocena jakości wody124 Kb

Poprawiony (czwartek, 22 grudnia 2016 08:51)

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

KS.6220.16.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 21 grudnia 2016 roku

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

„utworzenie punktu regranulacji odpadów z tworzyw sztucznych innych niż niebezpieczne w części istniejącego budynku magazynowo-produkcyjnego zlokalizowanym na terenie działki o nr ewidencyjnym 963, położonej przy ul. Krótkiej 13 w miejscowości Wola Rębkowska, gm. Garwolin”.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że w dniu 21 grudnia 2016 r. została wydana na wniosek firmy KR RECYCLING Sp. o.o., Spółka komandytowa z/s Wola Rębkowska ul. Krótka 13, 08-410 Garwolin, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „utworzenie punktu regranulacji odpadów z tworzyw sztucznych innych niż niebezpieczne w części istniejącego budynku magazynowo-produkcyjnego zlokalizowanym na terenie działki o nr ewidencyjnym 963, położonej przy ul. Krótkiej 13 w miejscowości Wola Rębkowska, gm. Garwolin”.

Poprawiony (środa, 21 grudnia 2016 08:31)

Więcej…

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

KS.6220.16.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 8 grudnia 2016 roku

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 33, art. 34 oraz art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 08.12.2016 r., zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie punktu regranulacji odpadów z tworzyw sztucznych innych niż niebezpieczne w części istniejącego budynku magazynowo-produkcyjnego zlokalizowanym na terenie działki o nr ewidencyjnym 963, położonej przy ul. Krótkiej 13 w miejscowości Wola Rębkowska, gm. Garwolin”. Inwestorem będzie firma KR RECYCLING Sp. o.o., Spółka komandytowa z/s Wola Rębkowska ul. Krótka 13, 08-410 Garwolin.

Więcej…

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Górki, gm. Garwolin

alt

Więcej…

 

Obwieszczenie Wójta Gminy garwolin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polagającego na budowie trybun wolnostojących dla Zespołu Szkół im. Ks. B. Markiewicza w Rudzie Talubskiej (...)

alt

Więcej…

 
Więcej artykułów…

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama