Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziecia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruda Talubska, Górki i Sulbiny, gm. Garwolin

alt

Więcej…

 

Obwieszczenie Wójta Gminy garwolin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wiaduktu kolejowego WK-1 nad drogą ekspresową nr S17 oraz przebudowa istniejącej linii napowietrznej SN ..

alt

Więcej…

 

Ocena jakości wody - wodociąg Wola Władysławowska

Garwolin, dnia 12 stycznia 2017 r.

KS.7021.6.2017

 

Informacja o przydatności wody do spożycia przez ludzi

 

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r., poz. 139 z póżn.zm.) na podstawie oceny jakości wody z dnia 30 grudnia 2016 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie, znak: HK. 4110.184.2016, wydanej po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody, Wójt Gminy Garwolin informuje mieszkańców o przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego Wola Władysławowska zarządzanego przez Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. z/s Miętne ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin.

Wójt Gminy Garwolin

(-)
Marcin Kołodziejczyk

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (ocena jakosci_0051_0001.pdf)Ocena jakości wody182 Kb

Poprawiony (czwartek, 12 stycznia 2017 07:44)

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci SN 1,5 kV, ...

alt

Więcej…

 

ZŁOTE GODY 2017

Urząd Stanu Cywilnego w Garwolinie zwraca się z prośbą o zgłaszanie par małżeńskich obchodzącychw roku bieżącym jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Garwolin w terminie do dnia 28 lutego 2017 r.

Zgłoszenia prosimy kierować pod nr telefonu 25 786 42 26 lub w budynku B Urzędu Miasta Garwolina (pokój Nr 4).

Poprawiony (czwartek, 05 stycznia 2017 13:07)

 
Więcej artykułów…

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama