Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Sławiny, gm. Garwolin na działkach ozn. nr ewid. 276/5, 276/30 (...)

alt

Więcej…

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Sulbinach

alt

Więcej…

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Niecieplin, gm. Garwolin na działce ozn. nr ewid. 15/1

alt

Więcej…

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średn. ciśn. w Woli Rębkowskiej

alt

Więcej…

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla pzredsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Rębkowskiej

alt

Więcej…

 
Więcej artykułów…

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama