Aktualności dot. rolnictwa i ochrony środowiska

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Garwolinie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Garwolinie w ślad za pismem Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 26 listopada 2015 r. dotyczącym informacji o wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków we Francji w gospodarstwie przyzagrodowym, poleca zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach w celu zmniejszenia zagrożenia przeniesienia wirusa zjadliwej grypy ptaków za pośrednictwem osób, pojazdów lub sprzętu związanego z jego utrzymaniem oraz kontaktowania się drobiu z dzikim ptactwem.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Rozporządzenie MRiRW.pdf)Rozporządzenie MRiRW47 Kb

Poprawiony (wtorek, 10 stycznia 2017 11:12)

Więcej…

 

Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym

Ministerstwo Finansów informuję, że na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami. Nabywcami paliwa od oszustów mogą być w coraz większym stopniu rolnicy, prawdopodobnie nieświadomi uczestnictwa w takim procederze. W związku z powyższym przed nabyciem paliwa rolnik powinien zasięgnąć dokładnych i sprawdzonych informacji na temat podmiotu, od którego zamierza nabyć paliwo, w celu upewnienia się co do jego wiarygodności. Ponadto rolnik powinien zwrócić uwagę, czy zakup paliwa odbywa się w warunkach typowych dla takich transakcji. W pliku do pobrania treść pisma, informacji Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym (pismo z dnia 30 września 2015 r. znak PT3.0723.I.2015.DAV/132).

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Informacja Ministra Finansow dia rolnikow dokonujqcych zakupu paliw.(1682732-135)Informacja Ministra Finansów113 Kb

Poprawiony (środa, 13 stycznia 2016 08:35)

Więcej…

 

Komunikat dot. wykonania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu w kraju

KOMUNIKAT

DOTYCZACY WYKONANIA WIELKOOBSZAROWEJ INWENTARYZACJI STANU LASU W LATACH 2015 -2019

W związku z pismem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska znak: DLP-I-610-29/23267/15/JŁ w sprawie wykonania, na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy o lasach, opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019, w lasach wszystkich form własności, a także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie całego kraju w cyklu 5-letnim (w latach 2015-2019) – Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informuję właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz właściwych nadleśniczych z terenu powiatu garwolińskiego, o pracach związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu w celu umożliwienia prac terenowych na obszarze tych lasów.

Więcej…

 

Obwieszczenie Ministra Środowiska

20141001082656 00001

Poprawiony (środa, 01 października 2014 09:18)

Więcej…

 

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Garwolin

Więcej…

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama