Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Informacja

Informacja o wyniku naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (20161230082849.pdf)Informacja214 Kb
 

Ogłoszenie - nabór kandydató do udziału w pracy Komisji Konkursowej

Ogłoszenie Wójta Gminy Garwolin dla organizacji pozarządowych

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (20161229082042.pdf)Ogłoszenie418 Kb
 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Zarządzenie Nr 76/2016 Wójta Gminy Garwolin z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) w związku z Uchwałą XVII/141/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, zarządzam, co następuje:

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Oferta realizacji zadania publicznego.DOC)Wzór oferty207 Kb
Pobierz (Oferta realizacji zadania publicznego.pdf)Wzór oferty208 Kb
Pobierz (Ogłoszenie.pdf)Załącznik do zarządzenia - Ogłoszenie 482 Kb

Więcej…

 

Program współpracy na rok 2017

Uchwała Nr XVII/141/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Program na rok 2017.pdf)Program współpracy na rok 20172201 Kb

Więcej…

 

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego

Zaproszenie do głosowania na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do głosowania na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Karta do głosowania na kandydata na członka MRDPP 2016 (1).doc)Karta do głosowania68 Kb
Pobierz (Zaproszenie do głosowania na kandydatów 2016 (1).doc)Zaproszenie do głosowania66 Kb

Więcej…

 
Więcej artykułów…

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama