Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Protokół z konsultacji

Garwolin dnia 09.02.2011r.

 

Protokół z konsultacji

projektu Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie na rok 2011.


Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z Uchwałą Nr XXX/210/2010 Rady Gminy z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (LISTA OBECNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I Podmiotów.doc)Lista obecności33 Kb

Poprawiony (czwartek, 10 lutego 2011 14:40)

Więcej…

 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Garwolin, dnia 25.01.2011r.

OGŁOSZENIE

 Wójta Gminy Garwolin

Wójt Gminy Garwolin ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

Więcej…

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama