Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie

S.525.01.2014

OGŁOSZENIE

            Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) przekazuję do publicznej wiadomości ofertę Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w Garwolinie na realizację zadania publicznego, która wpłynęła do tut. Urzędu w dniu 26 marca 2014 roku celem zgłaszania uwag w terminie 7 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Garwolin

/-/ Tomasz Łysiak

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (20140402125755.pdf)Oferta Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom1261 Kb
 

Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego

Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Garwolin w dniu 5 lutego 2014 r., w którym wyłoniono oferentów na realizację zadań publicznych w 2014 r.

 

Wójt Gminy Garwolin informuje, że w wyniku postępowania konkursowego przeprowadzonego w dniu 5 lutego 2014 r. na wykonanie zadań publicznych w 2014 roku wyłoniono następujących oferentów:

Więcej…

 

Informacja o wyniku naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej

komisja konkursowa

Więcej…

 

Nabór kandydatów do udziału w pracy Komisji Konkursowej

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY GARWOLIN DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

- nabór kandydatów do udziału w pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2014 roku ogłoszonych przez Gminę Garwolin.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.) w skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizację pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3, biorące udział w konkursie.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Formularz zgłoszenia.pdf)Formularz zgłoszenia139 Kb

Więcej…

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

Zarządzenie Nr 1/2014

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 7 stycznia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w związku z uchwałą XVIII/176/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014, zarządzam, co następuje:

Więcej…

 
Więcej artykułów…

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama