Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

Zarządzenie Nr 1/2015

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 13 stycznia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) w związku z Uchwałą XXIV/238/2014 Rady Gminy Garwolin z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, zarządzam, co następuje:

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Ogłoszenie 2015.pdf)Ogłoszenie575 Kb
Pobierz (wzor_oferty2015.doc)Wzór oferty120 Kb

Więcej…

 

Program współpracy na rok 2015

Uchwała Nr XXIV/238/2014 Rady Gminy Garwolin z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Program na rok 2015.pdf)Program na rok 2015772 Kb

Więcej…

 

Konsultacje programu współpracy

Protokół konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (20141010114426.pdf)Protokół konsultacji407 Kb

Więcej…

 

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego

Nabór kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ((Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, 1138 i 1146), prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do zgłaszania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. Kandydatury można zgłaszać 22 października 2014 r.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej:

http://www.dialog.mazovia.pl/

Poprawiony (czwartek, 09 października 2014 13:37)

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Garwolin

Ogłoszenie konsultacji

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Formularz konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2)Formularz konsultacji36 Kb
Pobierz (PROJEKT programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.doc)Projekt Programu75 Kb

Więcej…

 
Więcej artykułów…

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama