Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Protokół konsultacji

Protokół konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Protokół konsultacji.pdf)Protokół konsultacji388 Kb

Więcej…

 

Ogłoszenie o konsultacjach

Garwolin, dn. 5 października 2016 r.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Garwolin

            Na podstawie Uchwały Nr XXX/210/2010 Rady Gminy Garwolin z dnia 9 lutego 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Garwolin ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 września 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Przedmiot konsultacji

Projekt Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Cel konsultacji

Poznanie uwag i opinii do projektu Programu w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji i wypracowania wspólnego stanowiska co do dalszej współpracy w roku 2017. Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane są przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące dla Rady Gminy.

Ramy czasowe

Termin rozpoczęcia konsultacji – 5 października 2016 r.

Termin zakończenia konsultacji – 21 października 2016 r.

Forma konsultacji

Konsultacje w formie uwag pisemnych zgłaszanych za pomocą formularza osobiście lub pocztą na adres Urzędu Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08 – 400 Garwolin, bądź na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Formularz konsultacji wraz z Projektem podlegającym konsultacji udostępniony jest na stronie internetowej Gminy Garwolin – www.garwolin-gmina.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” lub w pokoju 103 Urzędu Gminy Garwolin.

Serdecznie zachęcamy Państwa do licznego udziału w konsultacjach.

                                                                         Wójt Gminy Garwolin        

                                                                       /-/ Marcin Kołodziejczyk

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Formularz konsultacji.doc)Formularz konsultacji36 Kb
Pobierz (PROJEKT programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (1).pdf)Projekt programu241 Kb
 

Ogłoszenie

Garwolin, dn. 28 kwietnia 2016 r.

S.525.01.2016

OGŁOSZENIE

            Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) przekazuję do publicznej wiadomości oferta Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w Garwolinie na realizację zadania publicznego, która wpłynęła do tut. Urzędu w dniu 25 kwietnia 2015 roku celem zgłaszania uwag w terminie do dnia 5 maja 2016 r.

 

Wójt Gminy Garwolin

/-/ Marcin Kołodziejczyk

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (20160428083319.pdf)Oferta Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w Garwolinie1308 Kb
 

Sprawozdanie - rok 2015

SPRAWOZDANIE

z realizacji Programu Współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (SPRAWOZDANIE za rok 2015.pdf)Sprawozdanie565 Kb

Więcej…

 

Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego

Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Garwolin w dniu 22 stycznia 2016 r., w którym wyłoniono oferentów na realizację zadań publicznych w 2016 roku

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego.pdf)Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego746 Kb

Więcej…

 
Więcej artykułów…

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama