Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego

Zaproszenie do głosowania na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do głosowania na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Karta do głosowania na kandydata na członka MRDPP 2016 (1).doc)Karta do głosowania68 Kb
Pobierz (Zaproszenie do głosowania na kandydatów 2016 (1).doc)Zaproszenie do głosowania66 Kb

Więcej…

 

Protokół konsultacji

Protokół konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Protokół konsultacji.pdf)Protokół konsultacji388 Kb

Więcej…

 

Ogłoszenie o konsultacjach

Garwolin, dn. 5 października 2016 r.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Garwolin

            Na podstawie Uchwały Nr XXX/210/2010 Rady Gminy Garwolin z dnia 9 lutego 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Garwolin ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 września 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Przedmiot konsultacji

Projekt Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Cel konsultacji

Poznanie uwag i opinii do projektu Programu w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji i wypracowania wspólnego stanowiska co do dalszej współpracy w roku 2017. Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane są przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące dla Rady Gminy.

Ramy czasowe

Termin rozpoczęcia konsultacji – 5 października 2016 r.

Termin zakończenia konsultacji – 21 października 2016 r.

Forma konsultacji

Konsultacje w formie uwag pisemnych zgłaszanych za pomocą formularza osobiście lub pocztą na adres Urzędu Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08 – 400 Garwolin, bądź na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Formularz konsultacji wraz z Projektem podlegającym konsultacji udostępniony jest na stronie internetowej Gminy Garwolin – www.garwolin-gmina.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” lub w pokoju 103 Urzędu Gminy Garwolin.

Serdecznie zachęcamy Państwa do licznego udziału w konsultacjach.

                                                                         Wójt Gminy Garwolin        

                                                                       /-/ Marcin Kołodziejczyk

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Formularz konsultacji.doc)Formularz konsultacji36 Kb
Pobierz (PROJEKT programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (1).pdf)Projekt programu241 Kb
 

Ogłoszenie

Garwolin, dn. 28 kwietnia 2016 r.

S.525.01.2016

OGŁOSZENIE

            Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) przekazuję do publicznej wiadomości oferta Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w Garwolinie na realizację zadania publicznego, która wpłynęła do tut. Urzędu w dniu 25 kwietnia 2015 roku celem zgłaszania uwag w terminie do dnia 5 maja 2016 r.

 

Wójt Gminy Garwolin

/-/ Marcin Kołodziejczyk

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (20160428083319.pdf)Oferta Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w Garwolinie1308 Kb
 

Sprawozdanie - rok 2015

SPRAWOZDANIE

z realizacji Programu Współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (SPRAWOZDANIE za rok 2015.pdf)Sprawozdanie565 Kb

Więcej…

 
Więcej artykułów…

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama