Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

alt

Więcej…

 

Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego

alt

Więcej…

 

Informacja o wyniku naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej

alt

Więcej…

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Garwolin dla organizacji pozarządowych - nabór kandydatów do udziału w pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2017 roku ogłoszonych przez Gminę Garwolin

alt

Więcej…

 

II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Garwolin z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) w związku z Uchwałą XVII/141/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, zarządzam, co następuje:

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Oferta realizacji zadania publicznego.DOC)Wzór oferty207 Kb
Pobierz (Oferta realizacji zadania publicznego.pdf)Wzór oferty208 Kb
Pobierz (ogłoszenie.pdf)Załącznik do zarządzenia - Ogłoszenie1285 Kb

Więcej…

 
Więcej artykułów…

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama