Referat Organizacyjno-Oświatowy i Spraw Obywatelsk

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące Anna Witak 2639
2 Zgłoszenie pobytu czasowego trwajacego ponad 3 miesiące Anna Witak 2537
3 Zameldowanie na pobyt stały Anna Witak 2685
4 Wymeldowanie z pobytu stałego Anna Witak 1846
5 Wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej Pracownik 3416
6 Wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej Pracownik 3259
7 Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej Pracownik 3816
8 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Pracownik 3962
9 Zgłoszenie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Pracownik 3187
10 Potwierdzenie aktualności wpisów do ewidencji działalności gospodarczej Pracownik 3467
11 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych Pracownik 3255
12 Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Administrator 3429
13 Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego Pracownik 3314
14 Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy Pracownik 3526
15 Wymiana dowodu osobistego Pracownik 5649
16 Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych Pracownik 3223
17 Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności Pracownik 3599
18 Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej formy wychowania przedszkolnego (punktu lub zespołu przedszkolnego) Pracownik 3803
19 Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników Izabela Miętus 3935
20 Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium i zasiłek szkolny Pracownik 3395
 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama