Referat Organizacyjno-Oświatowy i Spraw Obywatelsk

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące Anna Witak 2697
2 Zgłoszenie pobytu czasowego trwajacego ponad 3 miesiące Anna Witak 2592
3 Zameldowanie na pobyt stały Anna Witak 2746
4 Wymeldowanie z pobytu stałego Anna Witak 1923
5 Wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej Pracownik 3467
6 Wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej Pracownik 3320
7 Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej Pracownik 3913
8 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Pracownik 4057
9 Zgłoszenie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Pracownik 3258
10 Potwierdzenie aktualności wpisów do ewidencji działalności gospodarczej Pracownik 3524
11 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych Pracownik 3321
12 Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Administrator 3488
13 Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego Pracownik 3364
14 Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy Pracownik 3616
15 Wymiana dowodu osobistego Pracownik 5825
16 Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych Pracownik 3314
17 Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności Pracownik 3677
18 Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej formy wychowania przedszkolnego (punktu lub zespołu przedszkolnego) Pracownik 3850
19 Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników Izabela Miętus 4017
20 Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium i zasiłek szkolny Pracownik 3455
 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama