Referat Organizacyjno-Oświatowy i Spraw Obywatelsk

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące Anna Witak 2636
2 Zgłoszenie pobytu czasowego trwajacego ponad 3 miesiące Anna Witak 2536
3 Zameldowanie na pobyt stały Anna Witak 2683
4 Wymeldowanie z pobytu stałego Anna Witak 1844
5 Wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej Pracownik 3414
6 Wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej Pracownik 3256
7 Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej Pracownik 3813
8 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Pracownik 3959
9 Zgłoszenie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Pracownik 3184
10 Potwierdzenie aktualności wpisów do ewidencji działalności gospodarczej Pracownik 3465
11 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych Pracownik 3252
12 Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Administrator 3426
13 Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego Pracownik 3312
14 Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy Pracownik 3524
15 Wymiana dowodu osobistego Pracownik 5640
16 Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych Pracownik 3221
17 Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności Pracownik 3596
18 Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej formy wychowania przedszkolnego (punktu lub zespołu przedszkolnego) Pracownik 3800
19 Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników Izabela Miętus 3933
20 Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium i zasiłek szkolny Pracownik 3392
 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama