Referat Organizacyjno-Oświatowy i Spraw Obywatelsk

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące Anna Witak 2661
2 Zgłoszenie pobytu czasowego trwajacego ponad 3 miesiące Anna Witak 2555
3 Zameldowanie na pobyt stały Anna Witak 2711
4 Wymeldowanie z pobytu stałego Anna Witak 1866
5 Wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej Pracownik 3431
6 Wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej Pracownik 3278
7 Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej Pracownik 3844
8 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Pracownik 3990
9 Zgłoszenie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Pracownik 3211
10 Potwierdzenie aktualności wpisów do ewidencji działalności gospodarczej Pracownik 3487
11 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych Pracownik 3282
12 Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Administrator 3454
13 Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego Pracownik 3337
14 Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy Pracownik 3549
15 Wymiana dowodu osobistego Pracownik 5731
16 Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych Pracownik 3268
17 Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności Pracownik 3628
18 Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej formy wychowania przedszkolnego (punktu lub zespołu przedszkolnego) Pracownik 3822
19 Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników Izabela Miętus 3961
20 Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium i zasiłek szkolny Pracownik 3424
 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama