Referat Organizacyjno-Oświatowy i Spraw Obywatelsk

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące Anna Witak 2723
2 Zgłoszenie pobytu czasowego trwajacego ponad 3 miesiące Anna Witak 2614
3 Zameldowanie na pobyt stały Anna Witak 2775
4 Wymeldowanie z pobytu stałego Anna Witak 1962
5 Wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej Pracownik 3487
6 Wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej Pracownik 3345
7 Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej Pracownik 3964
8 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Pracownik 4106
9 Zgłoszenie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Pracownik 3285
10 Potwierdzenie aktualności wpisów do ewidencji działalności gospodarczej Pracownik 3550
11 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych Pracownik 3347
12 Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Administrator 3508
13 Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego Pracownik 3387
14 Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy Pracownik 3655
15 Wymiana dowodu osobistego Pracownik 5961
16 Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych Pracownik 3332
17 Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności Pracownik 3709
18 Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej formy wychowania przedszkolnego (punktu lub zespołu przedszkolnego) Pracownik 3870
19 Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników Izabela Miętus 4057
20 Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium i zasiłek szkolny Pracownik 3476
 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama