Referat Organizacyjno-Oświatowy i Spraw Obywatelsk

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące Anna Witak 2692
2 Zgłoszenie pobytu czasowego trwajacego ponad 3 miesiące Anna Witak 2588
3 Zameldowanie na pobyt stały Anna Witak 2742
4 Wymeldowanie z pobytu stałego Anna Witak 1916
5 Wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej Pracownik 3463
6 Wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej Pracownik 3316
7 Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej Pracownik 3904
8 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Pracownik 4046
9 Zgłoszenie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Pracownik 3250
10 Potwierdzenie aktualności wpisów do ewidencji działalności gospodarczej Pracownik 3522
11 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych Pracownik 3318
12 Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Administrator 3482
13 Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego Pracownik 3361
14 Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy Pracownik 3609
15 Wymiana dowodu osobistego Pracownik 5809
16 Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych Pracownik 3307
17 Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności Pracownik 3669
18 Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej formy wychowania przedszkolnego (punktu lub zespołu przedszkolnego) Pracownik 3847
19 Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników Izabela Miętus 4011
20 Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium i zasiłek szkolny Pracownik 3453
 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama