Składanie deklaracji i informacji na podatek rolny

Nazwa sprawy

Składanie deklaracji i informacji na podatek rolny

Podstawa prawna

-Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.)

-Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1649  z póź.zm.)

-Uchwała nr VIII/65/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych(Dz.Urz.Woj.Mazo. z dnia 14 grudnia 2015r. poz. 11103)

Wymagane dokumenty

-wypełniona deklaracja na podatek rolny DR-1 w przypadku osób prawnych

-wypełniona informacja na podatek rolny IR-1 w przypadku osób fizycznych

Opłaty

Nie pobiera się

Miejsce załatwienia

sprawy

Urząd Gminy Garwolin, Referat Finansowy, numer pokoju 111, numer telefonu (25) 682-05-60 wew. 42,

Katarzyna Komar – Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych – informacje podatkowe ,

Marta Konopacka – Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych  – informacje podatkowe.

Urząd Gminy Garwolin, Referat Finansowy, numer pokoju 110, numer telefonu (25) 682-05-60 wew. 44,

Barbara Piętka – Inspektor ds. podatku od środków transportu
– deklaracje podatkowe.

Poprawiony (wtorek, 12 stycznia 2016 09:59)

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama