Podział działki – wydanie postanowienia w sprawie wstępnego podziału działki, a następnie decyzji zatwierdzającej podział

Nazwa sprawy

 

 

Podział działki – wydanie postanowienia w sprawie wstępnego podziału działki, a następnie decyzji zatwierdzającej podział

Podstawa prawna

 

 

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty

 

 

- wypełnione podanie

- wstępny projekt podziału

- tytuł prawny stwierdzający do nieruchomości

- wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, w przypadku , o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2

- pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

- wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art.95

- protokół z przyjęcia granic nieruchomości

- wykaz zmian gruntowych

- wykaz synchronizowany, jeżeli oznaczanie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej

Opłaty

 

 

Nie pobiera się.

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

Urząd Gminy Garwolin, Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, numer pokoju 202, nr telefonu (25) 6820560 wew. 46, Hanna Bauk – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Poprawiony (czwartek, 01 czerwca 2017 06:37)

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama