Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Nazwa sprawy

 

 

 

Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 

Podstawa prawna

 

 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260)

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481)

- Uchwała Rady Gminy Garwolin Nr IX/91/2012 z dnia 19 marca 2012r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 3831 z dnia 4 maja 2012.

Wymagane dokumenty

 

 

- wypełniony wniosek za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego, w przypadku umieszczenia reklamy powierzchnię reklamy

- harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót

- kserokopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenie oraz uzgodnienia dokumentacji.

Opłaty

 

 

- Opłata za zajęcie pasa drogowego – zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Garwolin Nr IX/91/2012 z dnia 19 marca 2012r.w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

Urząd Gminy Garwolin, Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, numer pokoju 200, nr telefonu (25) 6820560 wew. 45, Łukasz Lis – Podinspektor ds. infrastruktury technicznej

Poprawiony (czwartek, 01 czerwca 2017 06:37)

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama