Komisja Rewizyjna

  1.  Piotr Żurawek - przewodniczący komisji,
  2. Grzegorz Kot - z-ca przewodniczącego komisji,
  3. Jerzy Dziak - członek komisji,
  4. Waldemar Krupa - członek komisji,
  5. Marcin Rosa - członek komisji.

 

Zakres działania komisji:

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

Poprawiony (czwartek, 19 maja 2016 08:33)

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama