Przyznanie świadczeń opiekuńczych

Nazwa sprawy

 

 

Przyznanie świadczeń opiekuńczych

 

Podstawa prawna

 

- Art. 16, 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2015.114  z późn. zm)

Wymagane dokumenty

 

 

- wypełniony wniosek

- orzeczenie o niepełnosprawności

- dowód osobisty

- w przypadku ubiegania się o specjalny zasiłek opiekuńczy należy także udokumentować dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy. Kryterium zasiłkowe okreslone w 5ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych dokumenty niezbędne do wyliczenia dochodu:

-nakaz płatniczy za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy.

-oświadczenie lub dokument potwierdzający wysokość odprowadzonych składek zdrowotnych za rok poprzedzający okres zasiłkowy ( ZUS lub pracodawca))

Opłaty

 

Nie pobiera się.

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

Urząd Gminy Garwolin, Referat Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, numer pokoju 207, nr telefonu (25) 6820560 wew. 61, Grzegorz Karaś – Koordynator ds. komputeryzacji GOPS, Marlena Mućko – Referent ds. świadczeń rodzinnych 

Poprawiony (czwartek, 18 lutego 2016 14:31)

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama