Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Nazwa sprawy

 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

Podstawa prawna

 

- Art. 1 a ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r. poz.1228 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

 

 

- wypełniony wniosek

- zaświadczenie od komornika potwierdzające bezskuteczność postępowania egzekucyjnego

- prawomocny wyrok sądowy zasądzający alimenty

- dowód osobisty

- akt urodzenia dziecka

- zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego za rok poprzedzający okres zasiłkowy

Opłaty

 

Nie pobiera się.

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

Urząd Gminy Garwolin, Referat Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, numer pokoju 207, nr telefonu (25) 6820560 wew. 61, Grzegorz Karaś – Koordynator ds. komputeryzacji GOPS, Marlena Mućko – Referent ds. świadczeń rodzinnych 

Poprawiony (czwartek, 18 lutego 2016 14:32)

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama