Przyznanie świadczeń rodzinnych oraz dodatków

Nazwa sprawy

Przyznanie świadczeń rodzinnych oraz dodatków

Podstawa prawna

- Art. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek

- dowody osobiste obydwojga rodziców

- zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego za rok poprzedzający okres zasiłkowy wszystkich osób w rodzinie powyżej 18 roku życia

- zaświadczenia ze szkół ponadgimnazjalnych

- nakaz podatkowy

Opłaty

Nie pobiera się.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Garwolin, Referat Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, numer pokoju 207, nr telefonu (25) 6820560 wew. 61, Małgorzata Gajewska-Zalech – Inspektor ds. świadczeń socjalnych, Grzegorz Karaś – Koordynator ds. komputeryzacji GOPS, Marlena Mućko – Referent ds. świadczeń rodzinnych 

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama