Kompleksowa obsługa realizacji programu -Szybkie czytanie oraz e-learning Kwantowy skok w rozwoju ucznia. obejmująca przeprowadzenie szkolenia nauczycieli, organizację nadzoru metodycznego, oraz dostawę niezbędnych materiałów i platformy e-learningowej. - PYTANIA I ODPOWIEDZI

Spis treści
Kompleksowa obsługa realizacji programu -Szybkie czytanie oraz e-learning Kwantowy skok w rozwoju ucznia. obejmująca przeprowadzenie szkolenia nauczycieli, organizację nadzoru metodycznego, oraz dostawę niezbędnych materiałów i platformy e-learningowej.
alt
Wszystkie strony

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Czy w ramach działania nr 2 tj. dostarczenia platformy e-learningowej, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć również szkolenie e-learning, z którego będą w późniejszym okresie korzystali użytkownicy platformy.

Jeśli odpowiedz na powyższe pytanie jest twierdząca, poproszę o informację, kto jest dostawcą materiału merytorycznego dla szkoleń.

AD.1.

W odpowiedzi na oba pytania niniejszym imformujemy, iż w sytuacji składania oferty częściowej na realizację jedynie zadania polegającego na dostarczeniu platformy e-learningowej Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania platformy e-learningowej niezależnie od realizacji części 1 polegajacej na przygotowaniu szkolenia dla nauczycieli, w sposób umożliwiający realizację tego zadania samoistnie. Oznacza to, iż należy zawrzeć w przedmiotowej platformie samodzielnie treści zapewniające spełnienie rezultatów określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, niezależnie od szkolenia prowadzonego przez firmę, która wyłoniona zostanie w ramach rozstrzygnięcia dotyczącego realizacji części 1. Dopiero po wyłonieniu Wykonawców będą oni zobowiązani do skoordynowania swoich części zamówienia w sposób umożliwiający dopasowanie ich w sposób umożliwiający realizację zadania w teminie podanym w SIWZ.

W związku z powyższym zakłada się, iż Wykonawca pragnący realizować jedynie częśc 2. zamówienia, powinien w projektowanej platformie samoistnie zawrzeć materiały dostosowane do następujących programów nauczania przewidzianych do realizacji w ramach programu „Szybkie czytanie oraz e-learning ‘Kwantowy skok’ w rozwoju ucznia” dofinansowywanego w ramach umowy nr UDA-POKL.09.01.02-14-153/10-00 ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- Mały Odkrywca – przygoda na bezludnej wyspie.

- Mądre Dziecko – przygoda na planecie Tina.

- Mądre Dziecko – galaktyczna przygoda yedi.

- Uczeń z Charakterem – młodzi naukowcy na tropie.

- Gimnazjalista z Klasą.

Istnieje możliwość zastosowania równoważnych programów, osiągających tożsame rezultaty, materiały zawarte w platformie powinny trenować te same umiejętności, które zawierają ww. programy, za pomocą ćwiczeń będących odzwierciedleniem ćwiczeń proponowanych w materiałach dydaktycznych:

- aplikacja do trenowania szybkiego czytania, mierząca tempo czytania, korzystająca z gotowych tekstów oraz dająca możliwość wprowadzenia własnego tekstu przez użytkownika. Aplikacja wykonana w oparciu o technologię flash powinna pozwalać na edycję rodzaju i wielkości czcionki tekstu oraz edycję koloru wskaźnika. Aplikacja powinna dawać możliwość edycji tempa przez użytkownika pomiędzy 500 a 10000 znaków.

- aplikacje do poszerzania jednostki informacyjnej zgodnie z zasadami programu, pozwalająca na wykonywanie ćwiczeń według poziomu możliwości użytkownika, z możliwością podnoszenia poziomu i zapamiętywania poziomu, na którym trening został przerwany, by kolejny trening rozpocząć od ostatniego osiągniętego wyniku.

- aplikacja do treningu, mającego na celu poszerzenie pola widzenia, odzwierciedlająca założenia programu. Aplikacja powinna być wykonana w oparciu o technologię flash i zakładać interakcję z użytkownikiem w ramach, której możliwe będzie badanie poprawności udzielanych odpowiedzi oraz dopasowanie poziomu treningu do indywidualnych potrzeb użytkownika, biorącego udział w szkoleniu.

- aplikacja do kształcenia umiejętności fotograficznego czytania, zbudowana w opraciu o założenia programów, wykonana w technologi flash, pozwalająca na dopasowanie poziomu trudności do poziomu użytkownika oraz pozwalająca  na badanie poprawności udzielanych odpowiedzi.

- gry edukacyjne – spójne z programem, w formie fabularnej dla różnych grup wiekowych; wykonane w technologi flash, zakładające interaktyność z użytkownikami.

Zakładamy, iż Wykonawca przeszkoli wstępnie nauczycieli prowadzących szkolenie w zakresie korzystania z platformy w spób umożliwiający im wspieranie się jej funkcjonalnością przy prowadzeniu szkoleń uczniów w zakresie umożliwiającym realizację celów określonych w SIWZ.

Zakładamy ponadto, iż Wykonawca posiadał będzie licencje na umieszczane w platformie materiały, wskazane jest również korzystanie z autorskich dedykowanych rozwiązań w zakresie oprogramowania i grafiki.

2. Czy zamawiana platforma e-learningowa ma składać się z oprogramowania i serwera, na którym zostanie wdrożona?

Ad. 2. Zakłada się, iż platforma ma składać się z oprogramowania i serwera, Gmina nie będzie udostępniała swojego serwera w celu realizacji części drugiej zamówienia.

3. Czy zamawiana platforma e-learningowa ma zostać skonfigurowana na serwerze hostingowym? W tym przypadku na jaki okres hostingu serwera mamy przygotować ofertę?

Ad. 3. Ewentualny hosting pozostawiamy po stonie Wykonawcy, Gmina nie narzuca Wykonawcy takiego roziązania zakłada się jedynie że platforma ma być dostępna na czas trwania części e-learningowej projektu tj. od 10.2011 do 07.2012 roku. Ma być administrowana, udostępniona i ma być zapewnione płynne działanie dla przeprowadzenia 25 szkoleń dla nuczycieli Ponadto, ma udostępniać panele administracyjne dla opiekunów klas (grup dzieci).

4.Czy po wdrożeniu platformy e-learningowej należy przeprowadzić szkolenie z obsługi systemu? Jeśli tak, to dla jakiej liczby osób i w jakim zakresie?

Ad.4. Informowaliśmy już Wykonawców na naszej stronie internetowej, iż zakładamy, że Wykonawca przeszkoli wstępnie nauczycieli prowadzących szkolenie w zakresie korzystania z platformy w sposób umożliwiający im wspieranie się jej funkcjonalnością przy prowadzeniu szkoleń uczniów w zakresie umożliwiającym realizację celów określonych w SIWZ. Liczba nauczycieli, których należy przeszkolić pokrywa się z liczą nauczycieli, którzy potem będą prowadzić zajęcia merytoryczne z dziećmi i obejmuje 25 osób.

5.W jakim standardzie zostaną przygotowane materiały do szkoleń na platformę
e-learningową?

Ad.5. Jak już wyjaśnialiśmy każdy Wykonawca, który zamierza przygotować jedynie platformę e-learningową powinien we własnym zakresie wprowadzić materiały na platformę, dlatego tez nie narzucamy ich standardu i pozostawiamy to Wykonawcom do wyboru w zakresie właściwym dla danej platformy. Zakres treści merytorycznych właściwych do umieszczenia w platformie, podano w SIWZ i doprecyzowano w odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 16.09.2011, umieszczone na stronie internetowej Gminy Garwolin. W związku z powyższym zakłada się, iż Wykonawca samodzielnie zamieści treści odpowiedające programom:

- Mały Odkrywca – przygoda na bezludnej wyspie.

- Mądre Dziecko – przygoda na planecie Tina.

- Mądre Dziecko – galaktyczna przygoda yedi.

- Uczeń z Charakterem – młodzi naukowcy na tropie.

- Gimnazjalista z Klasą.

lub programom im równoważnym co do rezultatów, treści, trenujących te same umiejętności za pomocą ćwiczeń będących odzwierciedleniem ćwiczeń proponowanych w materiałach dydaktycznych. Proponujemy zapoznać się z odpowiedzią na pytania do SIWZ z dnia 16.09.2011, poruszającą szczegółowo te kwestie.

6.Czy przygotowanie platformy e-learningowej ma obejmować wprowadzenie materiału szkoleń?

Ad.6. Wykonawca przygotowujący jedynie platformę e-learningową powinien w niej zawrzeć samodzielnie treści zapewniające spełnienie rezultatów określonych w Opisie przedmiotu zamówienia (zgodnie z odpowiedzią na pytanie 5). Wykonawca czyni to niezależnie od szkolenia prowadzonego przez firmę, która wyłoniona zostanie w ramach rozstrzygnięcia dotyczącego realizacji części 1. Dopiero po wyłonieniu Wykonawców obu części, będą oni zobowiązani do skoordynowania swoich części zamówienia w sposób umożliwiający dopasowanie ich w sposób umożliwiający realizację zadania w teminie podanym w SIWZ, ewentualne dodanie dodatkowych wartości. Dlatego właśnie zakładamy iż Wykonawca posiadał będzie licencje na umieszczane w platformie materiały.

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (SIWZ - Kwantowy 2011 (3).pdf)SIWZ - Kwantowy 2011 (3).pdf382 Kb


Poprawiony (środa, 08 sierpnia 2012 14:06)

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama