OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA "Zakup średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych na potrzeby jednostek OSP z terenu Gminy Garwolin

Ogłoszenie nr 319476 - 2016 z dnia 2016-10-07 r.
Garwolin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 317947
Data: 05/10/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Garwolin, Krajowy numer identyfikacyjny 53622600000, ul. ul. Mazowiecka  16, 08400   Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 025 6820560 w. 57, faks 256 820 567.
Adres strony internetowej (url): ww.garwolin-gmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 2.2 Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 320kW. Prędkość ograniczona elektronicznie do 100 km/h
W ogłoszeniu powinno być: 2.2 Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 235 kW (320 KM). Prędkość ograniczona elektronicznie do 100 km/h

 

 
 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama