Ogłoszenie o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Ograniczemie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę pieców CO z ZS w Michałówce"

alt

 

alt

alt

alt

 

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama