Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego

Nazwa sprawy

Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności
i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz.993
z późn. zm.),

--Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r.
w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz.384 z póź. zm.)

Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego

- do wglądu :

- dokument z fotografią potwierdzający tożsamość

(np. paszport, prawo jazdy, legitymacja).

Opłaty

Nie pobiera się

Miejsce załatwienia

sprawy

Urząd Gminy Garwolin, Referat Oświatowo-Społeczny i Spraw Obywatelskich, numer pokoju 206, numer telefonu (25) 682-05-60 wew. 43, Elżbieta Mikulska – Inspektor ds. ewidencji ludności
i dowodów osobistych.

Poprawiony (czwartek, 22 sierpnia 2013 08:38)

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama