Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych

Nazwa sprawy

Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności
i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.993
z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz.1282 z póź. zm.).

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych
i utraconych dowodów osobistych

- załączniki np. wezwanie Sądu, komornika do uzupełnienia danych,

- dowód wpłaty za udostępnienie danych osobowych.

Opłaty

Opłata skarbowa:

- 17 zł za wydane zaświadczenie.

- Nie podlegają opłacie skarbowej podania oraz zaświadczenia w sprawach: alimentacyjnych, nauki i szkolnictwa, zatrudnienia, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i opieki społecznej. Z opłat zwolnieni są także kombatanci.

Miejsce załatwienia

sprawy

Urząd Gminy Garwolin, Referat Oświatowo-Społeczny i Spraw Obywatelskich, numer pokoju 206, numer telefonu (25) 682-05-60 wew. 43, Elżbieta Mikulska – Inspektor ds. ewidencji ludności
i dowodów osobistych.

Poprawiony (wtorek, 25 czerwca 2013 10:52)

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama