Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

Nazwa sprawy

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r.poz. 1282 z póź.zm.).

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

- do wglądu dowód osobisty lub w uzasadnionych przypadkach inny dokument z fotografią pozwalający ustalić tożsamość.

Opłaty

Opłata skarbowa:

- 17 zł za wydane zaświadczenie.

- Nie podlegają opłacie skarbowej podania oraz zaświadczenia w sprawach: alimentacyjnych, nauki i szkolnictwa, zatrudnienia, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i opieki społecznej. Z opłat zwolnieni są także kombatanci.

Miejsce załatwienia

sprawy

Urząd Gminy Garwolin, Referat Oświatowo-Społeczny i Spraw Obywatelskich, numer pokoju 206, numer telefonu (25) 682-05-60 wew. 43, Elżbieta Mikulska – Inspektor ds. ewidencji ludności
i dowodów osobistych.

 

Poprawiony (wtorek, 25 czerwca 2013 10:58)

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama