OGŁOSZENIE o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Dostawy oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie gm. Garwolin w sezonie grzewczym 2014/2015.

Garwolin 2014-10-23

TIP 271.21.2014                                

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Gmina Garwolin informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawy oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie gm. Garwolin w sezonie grzewczym 2014/2015 ", Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy:

PETROJET Sp. z o.o. Kieszek 52, 26-670 Pionki

Cena oferty:

-         brutto: 3,21 zł

-         netto:  2,61 zł

Komisja przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była jedyną ofertą złożoną na to postepowanie i nie podlega odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie firmy:

PETROJET Sp. z o.o. Kieszek 52, 26-670 Pionki

następującej punktacji:

Cena – 100 pkt

Łączna liczba punktów – 100 pkt

Przewidywany termin podpisania umowy z wykonawcą to 25.10.2014r.

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama