Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nazwa sprawy

 

 

 

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Podstawa prawna

 

 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. z 2012r. poz 647 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty

 

 

- wypełniony wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- mapa ewidencyjna działki lub mapa z projektem podziału.

 

Opłaty

 

 

1. od wypisu:

- do 5 stron – 30 zł

- powyżej 5 stron – 50 zł

2. od wyrysu:

- za każdą stronę A4 – 20 zł

- lecz nie więcej niż 200 zł

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

Urząd Gminy Garwolin, Referat Techniczno – Inwestycyjny i Planowania Przestrzennego, numer pokoju 209, nr telefonu (25) 6820560 wew. 34, Karolina Kasprzak – Specjalista ds. budownictwa

Poprawiony (czwartek, 27 czerwca 2013 08:47)

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama