Archiwa

Filtr 

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

  KS.6220.11.2011   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 22 grudnia 2011 roku            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)...
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

  KS.6220.10.2011 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 22 grudnia 2011 roku   o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „przebudowa obiektu inżynierskiego JNI 1001820 uwzględniająca przebud...
 • Przetarg nieograniczony na wykonanie placu zabaw przy Centrum Kultury i Sportu w Sulbinach Gmina Garwolin.

  Garwolin: Wykonanie placu zabaw przy Centrum Kultury i Sportu w Sulbinach Gmina Garwolin. Numer ogłoszenia: 424918 - 2011; data zamieszczenia: 13.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie ...
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 08.12.2011r.

  TIP.6733.9.2011   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 08.12.2011r.     o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi gminnej na działkach o nr ewid. 47/1, 49/1,...
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

  KS.6220.10.2011   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 7 grudnia 2011 roku            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) ...
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

    KS.6220.6.2011   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 30 listopada 2011 roku   o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „zmianie sposobu użytkowania części budynku magazynowo – p...
 • Obwieszczenie Wójta Gmina Garwolin

  KS.6220.8.2011     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 29 listopada 2011 roku            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200 roku Nr 98 poz. 1071 z późn...
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 16.11.2011r.

  TIP.6733.7.2011   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 16.11.2011r.     o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przewodu sieci wodociągowej na działce nr ewid. 768 (uli...
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

  KS.6220.10.2011 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 14 listopada 2011 roku          Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w po...
 • Obwieszczenie

  KS.6220.6.2011   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 2 listopada 2011 roku            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)...
 • Przetarg na przebudowę infrastruktury TPSA kolidującej z planowaną budową przedszkola publicznego przy ul. Lubelskiej w miejscowości Sulbiny gm. Garwolin

  Garwolin: Przebudowa infrastruktury TPSA kolidującej z planowaną budową przedszkola publicznego przy ul. Lubelskiej w miejscowości Sulbiny gm. Garwolin Numer ogłoszenia: 349382 - 2011; data zamieszczenia: 24.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty...
 • Obwieszczenie

  KS.6220.8.2011 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 24 października 2011 roku          Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w ...
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 21.10.2011r.

                                                                                    Garwolin, dnia 21.10.2011r. TIP.6733.11.2011     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin ...
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 21.10.2011r.

                                                                                    Garwolin, dnia 21.10.2011r. TIP.6733.10.2011     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin ...
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 21.10.2011r.

                                                                                    Garwolin, dnia 21.10.2011r. TIP.6733.9.2011     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin ...
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 20.10.2011r.

  TIP.6733.5.2011     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 20.10.2011r.     o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na częściach działek nr...
 • OGŁOSZENIE o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby realizacji projektu pt.: Szybkie czytanie oraz e-learning „Kwantowy skok” w rozwoju ucznia.

  Garwolin 2011-10-20       TIP 271.11.2011                                 OGŁOSZENIE o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie ...
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

      KS.6220.6.2011 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 11 października 2011 roku            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200 roku Nr 98 poz. 1071 z pó...
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego

                                                                                    Garwolin, dnia 05.10.2011r. TIP.6733.7.2011     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin ...
 • Przetarg na Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby realizacji projektu pt.: Szybkie czytanie oraz e-learning Kwantowy skok w rozwoju ucznia.

  Garwolin: Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby realizacji projektu pt.: Szybkie czytanie oraz e-learning Kwantowy skok w rozwoju ucznia. Numer ogłoszenia: 320378 - 2011; data zamieszczenia: 05.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszcza...

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama