Archiwa

Filtr 

 • Praca Natalii Głowali - uczennicy Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Rębkowie - Gminny Konkurs "Mistrz Mowy Polskiej"

  Scenariusz inscenizacji - Dzień dobry - mówi dziecko ze smutkiem - Dzień dobry, co się stało? - Janusz Korczak - A nic, tylko dzisiaj pokłóciłam się mamą - Dziecko - O co się pokłóciłyście? - Janusz Korczak - Chciałam wyjść do kole...
 • Obwieszczenie Wójta Gminy

  KS.6220.5.2011   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 4 czerwca 2012 roku            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w...
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 29.05.2012r.

  TIP.6733.2.2012  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 29.05.2012r.  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazociągu średniego ciśnienia na części działek nr ewi...
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 29.05.2012r.

  TIP.6733.3.2012  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 29.05.2012r.  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazociągu średniego ciśnienia na części działki nr ewi...
 • Obwieszczenie Wójta Gminy

  KS.6220.7.2012   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 25 maja 2012 roku            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w p...
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA "Ukształtowanie centrum wsi Taluba poprzez utworzenie świetlicy wiejskiej."

  Numer ogłoszenia: 165758 - 2012; data zamieszczenia: 22.05.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 138074 - 2012 data 27.04.2012 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Urząd Gmi...
 • Ogłosznie o zmianie ogłoszenia dotyczącego Ukształtowania centrum wsi Taluba poprzez utworzenie świetlicy wiejskiej.

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.pt.:Ukształtowanie centrum wsi Taluba poprzez utworzenie świetlicy wiejskiej. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 138074 - 2012 data 27.04.2012 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄC...
 • Obwieszczenie

  KS.6220.4.2012   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 4 maja 2012 roku            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w po...
 • Przetarg nieograniczony na ukształtowanie centrum wsi Taluba poprzez utworzenie świetlicy wiejskiej.

  Garwolin: Ukształtowanie centrum wsi Taluba poprzez utworzenie świetlicy wiejskiej. Numer ogłoszenia: 138074 - 2012; data zamieszczenia: 27.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie doty...
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

  KS.6220.5.2012   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 25 kwietnia 2012 roku            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)...
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego

                                                                                    Garwolin, dnia 19.04.2012r. TIP.6733.2.2012     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin ...
 • Przetarg niegraniczony na Przebudowę drogi gminnej- ulica Długa w miejscowości Wola Rębkowska, oraz przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sławiny.

  Garwolin: Przebudowa drogi gminnej- ulica Długa w miejscowości Wola Rębkowska, oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sławiny. Numer ogłoszenia: 109150 - 2012; data zamieszczenia: 05.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamies...
 • Aneks nr 1 do SIWZ nazakup materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu pt.: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Miętne w Aglomeracji Wola Rębkowska gm. Garwolin – II Etap.

  Garwolin 2012-03-30   TIP 271.4.2012                                    Aneks nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zakup materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu pt.: Budowa sieci ...
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

  KS.6220.4.2012   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 29 marca 2012 roku            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w ...
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

  KS.6220.11.2011.2012   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 28 lutego 2012 roku   o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „rozbudowa istniejącego warsztatu diagnostycznego oraz napraw i...
 • Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Kościelnej w miejscowości Miętne gm. Garwolin

  Garwolin: Przebudowa ul. Kościelnej w miejscowości Miętne gm. Garwolin Numer ogłoszenia: 51820 - 2012; data zamieszczenia: 21.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówie...
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

  KS.6220.11.2011.2012   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 2 lutego 2012 roku            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. z...
 • INFORMACJA o wyniku naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej

                                         INFORMACJA o wyniku naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej ...
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Garwolin dla organizacji pozarządowych

    O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY GARWOLIN  DLA  ORGANIZACJI  POZARZĄDOWYCH   - nabór kandydatów do udziału w pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2012 roku ogłoszonych  przez Gminę Garwolin. ...
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

  KS.6220.8.2011   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 31 grudnia 2011 roku   o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „budowa budynku 3-stanowiskowego warsztatu naprawy sprzętu rolniczeg...

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama