Wójt Gminy Garwolin
Wójt Gminy Garwolin - Marcin Kołodziejczyk

Adres:
Mazowiecka 16
Garwolin
mazowieckie
08-400
Polska

http://www.garwolin-gmina.pl

Informacje: Informujemy, że nie udzielamy odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego, którego brzmienie jest następujące:
"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:


  1. osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,

  2. adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),

  3. przedmiotu sprawy, której dotyczy.


 


nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama