Warsztaty z sokołem

Zapraszamy do fotorelacji z warsztatów z sokołem. Warsztaty są finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projekt został napisany dzięki współpracy Gminy Garwolin i GCAK w Sulbinach. Warsztaty składały się z dwóch części: zajęć teoretycznych z sokolnikiem, panem Jarosławem Przydaczem, i praktycznych polegających na zbudowaniu budek lęgowych dla sowy, dudka, szpaka, wróbla i sikorki. Odwiedziły nas szkoły nr 2 w Garwolinie, Wilkowyi, Woli Władysławowskiej, Kuźnia Talentów, Woli Rębkowskiej, Rudy Talubskiej, Unina. 13 czerwca przyjadą szkoły z Michałowki i Rębkowa. alt
W ramach programu otrzymaliśmy materiały do budek, wkrętarki, młotki, śrubokręty, projektor, laptop oraz warsztaty teoretyczne i praktyczne polegające na złożeniu budki oraz książki dla każdej szkoły.
Nadleśnictwo Garwolin odbiera budki i montuje je w lasach. Jest to skoordynowana praca kilku instytucji i wielu ludzi, dzieci wychodzą z wiedza przekazana w ciekawy sposób i nowymi umiejętnościami.

Więcej…

 

95-lecie OSP Miętne

W dniu 4 czerwca 2017r. odbyły się obchody 95-lecia isnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Miętnem. Uroczystość zapoczątkowała zbiórka pododdziałów i wciągnięcie na maszt flagi państwowej przy odśpiewanym hymnie. Następnie Wikariusz Parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Miętnem Ks. Robert Osypowicz odprawił Mszę Świętą w intencji strażaków. Po liturgii Mszy Świętej głos zabrał Prezes OSP Miętne Adam Kocyk, który podziękował licznie zebranym mieszkańcom Miętnego oraz zaproszonym gościom. Dh. Paweł Mućko odczytał kronikę OSP Miętne, po czym nastąpiło odznaczenie zasłużonych Druhów.

Więcej…

 

Mecz "Drużyna Gminy Garwolin kontra uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Rębkowskiej"

Dzisiaj w ramach "Festynu integracyjnego w gimnazjum w Woli Rębkowskiej" rozegrano mecz piłki nożnej, w którym zagrali: drużyna Gminy Garwolin (w tym Radni i pracownicy Urzędu Gminy Garwolin) kontra młodzież z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Rębkowskiej. Po zażartej walce mecz skończył się wynikiem 10 do 4 dla uczniów gimnazjum. W tym miejscu pragniemy dodać, że uczniowie są mistrzami powiatu garwolińskiego w piłce nożnej, co bez wątpienia tłumaczy tak znaczącą przewagę ;-)alt

Więcej…

 

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Garwolin

26 maja odbyła się XXII sesja zwyczajna Rady Gminy Garwolin, podczas której udzielono wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Po jednomyślnym przegłosowaniu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy Garwolin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016, radni rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Garwolin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Przewodniczący Komisji rewizyjnej Piotr Żurawek odczytał wniosek komisji w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Garwolin absolutorium. Odczytując wniosek komisji rewizyjnej radny dodał, że wójt gminy Garwolin realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pluta przedstawiła zebranym pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespołu w Siedlcach o wniosku Komisji Rewizyjnej. alt

Więcej…

 

Zaproszenie na wystaę prac plastycznych wykonanych w ramach projektu pn. Konkurs plastyczny - "Eko-świat pszczół"

alt

Więcej…

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama